dygtighed


dygtighed
dyg|tig|hed
sb., -en, -er, -erne

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Appel — 1. Signal til samling. 2. Indankning (for højere domstol). 3. Fynd, hærblæst, eftertryk, sikkerhed, dygtighed, opfordring, henvendelse …   Danske encyklopædi

  • Edmund Bourke — (1761 1821), dansk diplomat, født på St Croix, død i Paris, var af irsk byrd og arvede en stor formue efter sin far, som var plantageejer. Han blev 1789 Chargé d affaires og 1790 92 sendemand ved det polske hof; sendtes derefter til Neapel, 1797… …   Danske encyklopædi

  • Facultas — Evne, anlæg, dygtighed …   Danske encyklopædi

  • Habilitet — Duelighed, dygtighed …   Danske encyklopædi

  • Nachmanides — (1195 1270) (egentlig Moses ben Nachman, afkortet Ramban), født i Gerona, virkede i Barcelona, død i Palæstina, en af den tids betydeligste jødiske lærde. Under den ved Maimonides skrifter fremkaldte bevægelse indtog, der selv var en varm… …   Danske encyklopædi

  • Porfirio Diaz — José de la Cruz Porfirio Díaz (15. september 1830 1. juli 1915), præsident/diktator i Mexico 1877 80 og 1884 1911, født i Oaxaca, død i Paris, var af overvejende indiansk byrd og oprindelig bestemt til at være præst; forlod 1847 lollegiet for at… …   Danske encyklopædi

  • Zapolya — Zapolya, ungarsk magnat og kongeslægt. Som dens hjemsted nævnes byen Zapolya i Kroatien, og dens magt grundlagdes af Emerik Zapolya, død 1487. Hans yngre bror, Stefan Zapolya, en navnkundig feltherre under Matthias Corvinus, arvede broren og… …   Danske encyklopædi

  • Zichy — Zichy, en af Ungarns ældste og mest fremragende adelsætter, kendes allerede i 13. århundrede, fik 1655 friherre og 1679 grevetitel. 1) Karl (1753 1826), blev 1775 ansat i hofkammeret i Wien, vandt Josef 2.s yndest og blev 1788 Judex Curiae og… …   Danske encyklopædi

  • artisteri — ar|tis|te|ri sb., et, er, erne (teknisk dygtighed ved kunstnerisk udfoldelse) …   Dansk ordbog

  • artistisk — ar|ti|stisk adj., itk. d.s., e (kunstnerisk; som viser stor kunstnerisk dygtighed) …   Dansk ordbog