enslydende


enslydende
ens|ly|den|de
ubøj. adj.

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Homonymer, — Enslydende ord men med forskellig honomymi betydning. Ex: skade (ulykke), skade (fugl) …   Danske encyklopædi

  • Kategorimærke — Ord som på nogle sprog foranstilles enslydende ord for at tydeliggøre betydningen. Se også Klassenumeralier. Ex: kinesisk: yi hang hu (en sø) yi ba hu (en kande) …   Danske encyklopædi

  • Navigationsakten — kaldes den engelske lov, som udstedtes under Cromwells styrelse 6. oktober 1651 for at fremme Englands skibsfart og særlig lamme dens vigtigste medbejler, Nederlandenes handel. Den gik ud på at forbyde fremmede skibe at indføre til England andre… …   Danske encyklopædi

  • haplologi — hap|lo|lo|gi sb., en, er, erne (forenkling af to enslydende stavelser til én) …   Dansk ordbog

  • ligelydende — li|ge|ly|den|de li|ge|ly|den|de ubøj. adj. (enslydende) …   Dansk ordbog