enspændernatur


enspændernatur
en|spæn|der|na|tur
sb., -en, -er, -erne

Dansk ordbog. 2015.