ensrette


ensrette
ens|ret|te
vb., -r, -de, -t; ensrettet trafik

Dansk ordbog. 2015.