enstrenget


enstrenget
en|stren|get
adj., enstrengede (som har en uforgrenet struktur; OM INSTRUMENT som har én streng); enstrenget strategi

Dansk ordbog. 2015.