bestræbe


bestræbe
be|stræ|be
vb., -r, bestræbte, bestræbt; bestræbe sig på el. for noget

Dansk ordbog. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Bestr. — Bestrafung EN punishment, fine …   Abkürzungen und Akronyme in der deutschsprachigen Presse Gebrauchtwagen

  • bestr. — 1) bestreiten; bestritten EN to contest, to challenge; contested, challenged 2) bestrafen; bestraft EN to punish; punished …   Abkürzungen und Akronyme in der deutschsprachigen Presse Gebrauchtwagen

  • bestræbelse — be|stræ|bel|se sb., n, r, rne …   Dansk ordbog

  • Økumeni — Bestræbelse på at nedbryde alle skranker mellem de kristne kirkelige samfund …   Danske encyklopædi

  • omsonst — om|sonst adj., e; som prædikativ er omsonst ubøjeligt, fx bestræbelserne var omsonst (nyttesløs); omsonste bestræbelser …   Dansk ordbog

  • Bestrid — Bestride Be*stride , v. t. [imp. {Bestrode}, (Obs. or R.) {Bestrid}; p. p. {Bestridden}, {Bestrid}, {Bestrode}; p. pr. & vb. n. {Bestriding}.] [AS. bestr[=i]dan; pref. be + str[=i]dan to stride.] 1. To stand or sit with anything between the legs …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Bestrid — Bestride Be*stride , v. t. [imp. {Bestrode}, (Obs. or R.) {Bestrid}; p. p. {Bestridden}, {Bestrid}, {Bestrode}; p. pr. & vb. n. {Bestriding}.] [AS. bestr[=i]dan; pref. be + str[=i]dan to stride.] 1. To stand or sit with anything between the legs …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Bestridden — Bestride Be*stride , v. t. [imp. {Bestrode}, (Obs. or R.) {Bestrid}; p. p. {Bestridden}, {Bestrid}, {Bestrode}; p. pr. & vb. n. {Bestriding}.] [AS. bestr[=i]dan; pref. be + str[=i]dan to stride.] 1. To stand or sit with anything between the legs …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Bestride — Be*stride , v. t. [imp. {Bestrode}, (Obs. or R.) {Bestrid}; p. p. {Bestridden}, {Bestrid}, {Bestrode}; p. pr. & vb. n. {Bestriding}.] [AS. bestr[=i]dan; pref. be + str[=i]dan to stride.] 1. To stand or sit with anything between the legs, or with… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Bestriding — Bestride Be*stride , v. t. [imp. {Bestrode}, (Obs. or R.) {Bestrid}; p. p. {Bestridden}, {Bestrid}, {Bestrode}; p. pr. & vb. n. {Bestriding}.] [AS. bestr[=i]dan; pref. be + str[=i]dan to stride.] 1. To stand or sit with anything between the legs …   The Collaborative International Dictionary of English