VIP


VIP
VIP
(el. vip) sb., VIP’en, VIP’er, VIP’erne (fork. for very important person og (medlem af det) videnskabelige personale)

Dansk ordbog. 2015.