coate


coate
coa|te
vb., -r, -de, -t (overtrække); coatede ruder

Dansk ordbog. 2015.